Danish Class Event Descriptions

Rose er blevet guidet af Mestrene til at lave begivenheder, kurser og spirituelle rejser for at hjælpe mennesker til at blive deres højeste og bedste potentiale i den nye gyldne tid (vores nye Paradigme).

JOIN OUR MYSTICAL SHAMAN MYSTERY SCHOOL!

Ved at deltage i en eller flere begivenheder og workshop, er du en del af Mystical Shaman Mystery School.

Mystical Shaman Mystery School er at forene Mystikkeren og Shamanen i dig, så du kan skabe et stærkt fundament, hvorfra du kan aktivere, transformere, stabiliserer og integrerer de nye energier i og omkring dig.

Når Rose er guidet til at undervise på lokale steder, vil du som en studerende af Mystical Shaman Mystery School være i stand til at deltage og forstærke/udvide din spirituelle rejse, mens du deltager i de begivenheder på lokale steder anvist af Mestrene.

Rose has been guided by the Masters to facilitate events and classes to bring people to their highest and greatest potential for the New Golden Age (our new Paradigm).

By participating in one or more of the events or following activities, you can create a strong base from which you can activate, transform, stabilize and integrate the new energies within and around you: Classes, Transformational (Group) Healing Nights, Meditation Nights series and Lecture Evenings, and more.

You will find it easier to move forward with ease and grace in our new world and be the best you can be every moment of every day.

When Rose is guided to teach classes on location, as a student of the Mystical Shaman Mystery School, you will be able to attend and deepen/expand your spiritual journey while participating in the events at the location as directed by the Masters.

For the current or future location of the spiritual journey that is being offered, on location, go to our events section.

SPIRITUAL PILGRIMAGES

SPIRITUELLE PILGRIMSREJSER

Som pilgrim kan du være med til at assistere energierne, som de kommer igennem med forandringerne, der skal bringes til vores verden og vort univers.

Rose vil sammen med Mestrene og Lysvæsner lave daglige meditationer, bistå ved de lokale cermonier og sammenkomster, der udføres samt have gruppe sammenkomster. Hvis du ønsker at deltage og hjælpe i de universelle og globale aktiveringer og indvielser, som vi vil være en del af, når vi går på hellige steder, så konktakt os for yderligere informationer.

For the current or future location of the spiritual journey that is being offered, on location, go to our events section.

Lær denne teknik til at reparere det æteriske legeme og harmonisere alle de

andre body systemer, så du og andre kan opnå jeres højeste potentiale sammen med/i samspil med det fysiske, æteriske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle body system. Du vil lære at bruge din stemme (lyd), stemmegaffel og andre redskaber (bl.a. Colour Mirrors farveterapisystem) til bringe denne teknik til sin fulde muligheder. Forudsætning for at deltage er, at du har følgende kurser:

DANISH LANGUAGE BROCHURES

2017 Denmark Brochure

DENMARK
GROUP HEALING NIGHTS
HEALINGSAFTEN – TRANSFORMERING TIL DIT HØJEST MULIGE POTENTIALE
Transformering til dit højest mulige potentiale


En Healing Night er ligesom en privat session med Rose – måske bedre eftersom nogle af de problemstillinger/spørgsmål som bliver stillet, er vedkommende for de fleste deltagere. Nogle deltagere har fortalt, at de ikke havde forestillet sig den mangfoldighed af aspekter der kunne ligge i et spørgsmål.

Når du tilmelder dig og betaler beløbet begynder du at modtage energi til at forberede dig til aftenen, og du bliver en del af den matrix, som bliver skabt til healing og forløsning.

Såfremt du er “udenbys deltager”: Rose har fået oplyst af Mestrene, at de ikke-fysisk deltagende tilmeldte stadig er en del af denne healing matrix. Dem som er en del af denne matrix behøver ikke at være tilstede fysisk for at modtage healingen – de kan måske føle det alt sammen.

Rose vil, via sine unikke evner, hjælpe dig igennem de problemstillinger du ønsker klarhed over, samt heale de dybereliggende årsager hertil.

Savner du klarhed over dit liv og din nuværende situation? Find hovedårsagen til din selv-sabotage. Mangler du noget, et meningsfuldt arbejdsliv, tættere relationer til din familie/kolleger? Ønsker du at tiltrække et lykkeligt parforhold og ægte kærlighed? Vil du seriøst arbejde på, at opnå dit højeste potentiale af godt helbred og velbefindende? Og meget mere …

Hvad du end har på hjertet, så kom og vær med, når Rose afholder en aften med gruppehealing.

OBS der trækkes lod blandt deltagerne om hvem der kan stille sit spørgsmål.

Rose når ca. 15 til 17 spørgsmål i løbet af en gruppehealingsaften.

Selvom du ikke selv får mulighed for at stille spørgsmål vil du hele aftenen modtage healing på alle niveauer. – Tilmeldingen er personlig og bindende. Betalingen kan Ikke refunderes eller overflyttes.

MEET ROSE – CHANNELLING EVENING WITH THE MASTERS & ARCHANGELS
MØD ROSE – KANALISERINGSAFTEN MED INDSIGTER FRA MESTRENE OG ÆRKEENGLENE

Du har nu muligheden for selv at opleve Rose videregive spirituelle beskeder, indsigter og healing fra Mestrene og Ærkeenglene, der vil give fornyet visdom og forståelse.

En stemningsfyldt aften fuld af glæde, kærlighed ogtransformation.

Er der tid, bliver der mulighed for at stille spørgsmål.

Bliver svarene givet på et personligt plan, vil andre også have udbytte af de spirituelle indsigter, der bliver videregivet. Aftenen begynder med en meditation.

HARMONIZING ALL BODY SYSTEMS

Dette er en dyb og bevægende workshop.
Her underviser Rose i de 12 krops-systemer, hvordan de interagerer og arbejder sammen eller er i opposition med hinanden. Denne forståelse vil gavne alle på alle niveauer af viden og visdom.

Med vejledning fra Ånd, Mestrene og Den Guddommelige sfære vil Rose assistere dig i at opdage og realisere mere af dit eget arvelige potentiale og medfødte gaver.

Der vil være undervisning og instruktion, såvel som healing og meditationer, for at nå dette højere niveau af bevidsthed.

Uanset hvilket niveau du er på, vil den spirituelle vejledning gennem Rose føre dig videre igennem dit næste niveau af selvforståelse og oplysning.

Rose vil fortælle og give instruktioner omkring ”The Seven Body Systems”, ligesom hun vil undervise i, hvordan disse individuelle systemer påvirker hinanden gen-sidigt, og derefter hvordan de påvirker din adfærd og dit liv

Gennem denne indlæringsproces og forståelse vil Rose føre dig igennem healings-meditationer for at fjerne blokeringer, der afholder dig fra at komme igennem til den visdom der ligger i dit sande ”jeg”.

Denne workshop er dybt transformerende, og med dig hjem får du nogle nye værktøjer, der kan føre dig op ind i en højere bevidsthedstilstand. Bliv det selvbevidste ægte væsen som du er – nu!

INTIMATE ENCOUNTER WITH THE ANGELS

ET INTIMT MØDE MED ENGLENE

I denne weekend går vi på besøg i englenes verden.

Hvordan hjælper englene os i vores daglige liv, hvad kan vi få ud af at arbejde sammen med dem, og hvordan gør vi det?

Deltagerne vil modtage spirituel healing under hele kurset.

Rose bliver løbende guidet af Mestrene, så deltagerne får den viden, de har behov for til deres personlige og spirituelle udvikling.

INTIMATE ENCOUNTER WITH THE MASTERS

ET INTIMT MØDE MED MESTRENE

Denne weekend vil vi besøge Mestrenes verden.

Hvordan hjælper Mestrene os i vores daglige liv, hvad kan vi få ud af at arbejde sammen med dem og hvordan gør vi det?

Deltagerne vil modtage spirituel healing under hele kurset.

Rose bliver løbende guidet af Mestrene, så deltagerne får den viden, de har behov for til deres personlige og spirituelle udvikling.

OPENING TO CHANNEL

På dette kursus vil du lære at åbne for din indre vejledning for at få adgang til dit højere selv, de opstegne mestre, guiderne og ærkeenglene på en sikker måde.

Du modtager instruktion og vejledning, imens du lærer teknikkerne for bl.a. automatskrift, psykometri og stemmekanalisering. Al viden på kurset er nedkanaliseret af Rose.

Hun bliver løbende guidet af Mestrene, så deltagerne får den viden, de har behov for til deres personlige vej til opstigning.

OPEN YOUR HEART – TOOLS TO LET GO.

ÅBN HJERTET – VÆRKTØJER TIL AT GIVE SLIP

Kunne du tænke dig at give slip på det, der stopper dig fra at leve et inspirerende, rigt, tilfredsstillende åndeligt, fysisk og psykisk liv?

På dette kursus vil du modtage forskellige værktøjer og teknikker, der vil hjælpe dig med at skabe en mere effektiv forbindelse til din egen spirituelle kilde, samt give slip på det, der stopper dig i at leve et tilfredsstillende liv.

Du vil opdage de forskellige måder, du skaber de blokeringer, der begrænser dig. Derefter diskuteres og praktiseres de forskellige værktøjer til at fjerne blokeringer. Du vil lære, hvordan du bedre kan udnytte den viden til at hjælpe dig med at omdanne dine blokeringer fra dit daglige liv og slippe dem. På workshoppen vil der være debat og praksis, så du kan give slip på de begrænsende overbevisninger. Der vil være meditationer gennem hele workshoppen, som vil hjælpe dig til at forbinde og blive mere bevidst om de forskellige aspekter af dig selv, og hvordan du begrænser dig selv. Oplev bevidstheden ved at føle den stærke forbindelse til den spirituelle verden, der hjælper dig med at ændre dine adfærdsmønstre og give slip på det, der ikke længere tjener dig.

Du vil føle dig klarere, gladere og lettere. Få værktøjer og teknikker med dig, der vil hjælpe dig med at skabe forbindelse til ånd samt ændre din adfærd og give slip.

RETREAT

Reconnecting to the Nature Spirits, the Elementals and the Spiritual World Immerse yourself in the teachings from the Masters and beings of light through Rose, for 5 days of profound reconnection on a conscious level.

Daily teachings and meditations, after a few days the group will move into silence to experience even more profoundly the connection to the beings of light.

Come join us and your family of light to become more present and aware of your connection with all levels of creation

STILLNESS WITHIN TRAINING

Dette er den virkelige hemmelighed bagved manifestation! Du får et værktøj, som du kan bruge igen og igen.

Med denne meditationsteknik vil dine udfordringer give dig forvandling for altid!

Samtidig kan du manifestere dine visioner og efterfølgende opleve dem virkeliggjort i dit liv. I denne Workshop vil der være mange meditationer, der vil rense den energi, der blokerer din klare forbindelse til det guddommelige.

Denne træning viser, hvordan du kan gå ind i dig selv og skabe indre stilhed, kærlighed og opløftet stemning. Når du føler dig utilpas, vred og frustreret, og din energi er lav, er dette stedet for kærlighed og omsorg for dig selv.

Ved hjælp af denne teknik, kan du Heale dit hjerte og få indsigtsfulde meddelelser fra Dit Højere Selv

EFFECTIVE & PRACTICAL WAYS TO CONNECT & WORK WITH THE 12 RAYS

“Effektive og praktiske måder at forbinde os og arbejde med de 12 stråler”.

Dette er første gang, at Rose underviser i denne workshop i Danmark.

Hvad vil du modtage under workshoppen:

Yderligere information om
strålerne og deres energier.
Hvordan du anvender strålerne og
deres kvaliteter, til at støtte og styrke din spirituelle vej og udvikling.
Du vil modtage information om
hvilken strålestruktur der er din personlige, så du bedre kan forstå dig selv
og bruge denne viden til at styrke din spirituelle forbindelse.
Meditationer, aktiveringer og
indvielser som bringer dig til næste niveau af selvoplysning, uanset hvor i din
spirituelle udvikling du er.
Rose vil i løbet af weekenden kanalisere
denne workshop, så undervisningen er baseret på den gruppe af mennesker der
deltager på workshoppen, deres niveau og den viden de har behov for.

TRANSFORMATIONAL HEALING

Med hjælp fra Ærkeenglene og Mestrene modtager du en teknik, som giver dig adgang til universel viden.

Det er et praktisk værktøj, som kan bruges dagligt, til at transformere dine blokeringer og udfordringer der stopper dig i at opnå dit højeste potentiale. Denne teknik kan også bruges til at hjælpe andre på deres vej. På workshoppen vil der være mange meditationer til at ”cleare” de energier, som blokerer for en klar forbindelse til den universelle viden.

Et af redskaberne du modtager er at se tidligere, nuværende og fremtidige livssituationer, få forståelsen af hvad der ligger i blokeringen og i hvordan den ”cleares”. Du vil modtage mange andre unikke redskaber til at hjælpe dig med at ”cleare” blokeringer og accelerere dine gaver.

REIKI

Nu har du muligheden for at få Reiki indvielser af Rose ’Shuneaj’ Sangregorio. Reiki er spirituelle guidet healingsenergi – en gammel hellig healingskunst, der tillader Universal livskraftig energi at strømme gennem udøveren til modtageren. Når energien anvendes efter dens formål, så hjælper den kroppen, sindet & jeg’et til at heales. Reiki er både kraftfuld og nænsom.

Det er en enkel teknik, der let kan læres af alle. Alt vil blive undervist med integritet, ærlighed, sandhed og kærlighed. Undervisningsmaterialet er på dansk.

Reiki I

Kurset byder på:

En hel dag med intense og dybe Reiki energier kombineret med
kanaliseringer fra Mestrene
Hør historien om Reiki & Lær hvad Reiki går ud på
Bliv indviet i Reiki strålen sammen med de nye energier i det nye paradigme
Lær proceduren for at give Reiki healing til dig selv og andre

Reiki II

For Reiki I kursister indviet af Rose

Med Reiki II åbnes der for yderligere energicentre, og du forbinder dig til en højere frekvens af Reiki energien.


I løbet af kurset modtager du hellige symboler, der hver har en bestemt funktion. Disse symboler kan derefter bruges som et fokus på, at gøre dig i stand til at styrke mental og følelsesmæssig helbredelse samt til fjernhealing, heale fortiden og helbrede ind i fremtiden.

En stor del af uddannelsen i anden grad er centreret omkring forståelsen og brugen af disse symboler.

På Reiki II modtager du to indvielser. På dette stadie bliver energi indvielsen medvirkende til en højere grad af forstærkning. Fokus er på det æteriske legeme snarere end det fysiske.

Som et resultat af disse indvielser, kan du udvikle både en større følsomhed over for energi og en større bevidsthed.

Teknikkerne, som du modtager Reiki II, gør dig i stand til at:

Fokusere på energi om frigivelse af de mentale og følelsesmæssige blokeringer
Fokusere dit sind for at gøre det muligt at sende Reiki energi hinsides tid, rumog dermed skabe effektiv fjernhealing


Reiki III/Mester


Åben op for det fulde potentiale til Reiki energierne. På dette kursus lærer du at undervise i Reiki, og hvordan du indvier andre i at modtage Reiki energierne. Kurset består af foredrag/undervisning, men også øvelser i praksis i at indvie andre. Du vil modtage to symboler til Reiki III niveauet og et symbol til Reiki Mester niveauet. Selvom du vælger aldrig at undervise i Reiki eller indvie andre til Reiki, er dette kursus godt at tage, for at åbne dig selv for mere kraftfulde Reiki energier, for din egen healing og for din egen spirituelle vej.