Item DetailsDanske E-Bog Vjen til Oplysnings

Click to close

eBook now sold through Amazon, please follow this link to buy:
https://www.amazon.ca/dp/B01NAH4Y6M
Thank you!

Denne bog er baseret på udrag af forskellige kurser jeg har undervist i, samt den information jeg har modtaget fra Mestrene med instruktion i vejen-til-oplysnings-processen. Den er skrevet med intentionen om at din vej til oplysning fyldes af glæde, ynde, nåde og selv-opdagelse, i det du udtrykker den du virkelig er.

Klik her for at læse et uddrag af Vejen til Oplysning.

Karma / Disclaimer
Den måde Universet fungerer på, er baseret på det vi kender som universelle love. Disse love strømmer gennem alle væsner og al skabelse. En af disse love er loven om karma, også kendt som loven om “som vi giver skal vi modtage, og vi modtager alt hvad vi giver bare forstørret og forstærket.

Alt materialet som sælges på denne web side er beskyttet af copyright loven. Betalingen er kun for en kopi til egen brug. Når du downloader denne fil, siger du ja til følgende:

Ingen ekstra kopier af denne e-bog vil blive udskrevet, kopieret eller omdelt, det være sig dele af eller hele teksten. Hvis du ønsker at bruge dele af denne e-bog, kontakt da venligst Metaphysical Center of Canada Corporation for tilladelse til det.:

Hard copy book:
Price: 240 DKK

Please use this button to buy this item, you will be taken to PayPal's secure payment page